Vážené účastnice a účastníci e-learningového vzdělávání,

dostává se vám do rukou pět vzdělávacích témat v elektronické formě vzdělávání, jejichž cílem je sloužit jako informační pomůcka pro získání znalostí a odborného přehledu.

Smyslem e-learningového vzdělávání je využití zkušeností, které jste získali během vzdělávacího programu pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí v rámci individuálního projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Vzdělávací program probíhal od prosince 2014 do září 2015. Struktura e-learningového vzdělávání kopíruje osnovy a prezentace průběhu vzdělávání, které proběhlo ve 13 krajích ČR.

Dovednosti a znalosti předával zkušený tým lektorů. Cílovou skupinou byli odborníci z řad soudců, státních zástupců, pracovníků OSPOD a spolupracujících subjektů, inspektorů SPO, zaměstnanců s pověřením k SPO, pracovníků ZDVOP a poskytovatelů služeb pro rodiny a děti.

Součástí e-learningového vzdělávání jsou kontrolní otázky, jež slouží k ověření porozumění textům. E-learning můžete využít např. pro usnadnění nástupu a zapracování nové kolegyně,/kolegy. V závěru vzdělávání obdrží úspěšné účastnice a účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Naše poděkování patří všem aktérům a spolupracovníkům, kteří se na tvorbě a realizaci e-learningového vzdělávání podíleli.

Realizační tým IP
Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny